tlo22n.jpg

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


0123
„Drzwi Otwarte” – szansą na zapoznanie się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły PDF Drukuj Email

do15W sobotę 11 kwietnia przed budynkiem na ul. Kostrzyńskiej 46 odbyły się „Drzwi Otwarte”, zorganizowane przez społeczność szkolną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. Ich celem było przede wszystkim zaznajomienie gimnazjalistów z ciekawą ofertą dydaktyczną szkoły. Mieli oni także możliwość bliższego poznania placówki oraz jej oferty edukacyjno – wychowawczej. Na gimnazjalistów czekało wiele atrakcji, które związane były z poszczególnymi kierunkami kształcenia znajdującymi się w ofercie naszej szkoły. Nie zabrakło między innymi prezentacji maszyn rolniczych dostarczonych przez firmę CASE – partnera placówki oraz uczniów.  Gimnazjaliści brali udział w licznych konkursach, które przyciągnęły uczestników. „Crazy traktor”, czyli slalom ciągnikiem z przestawionym kierunkiem działania układu kierowniczego wyłonił zwycięzców. Potencjalni kandydaci technikum architektury krajobrazu wzięli udział w warsztatach wykonywania zakładek kwiatowych, a geodeci zapoznali się z nowoczesnym sprzętem geodezyjnym i starymi mapami katastralnymi.

 
Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego konkursu: „Supermatematyk”! PDF Drukuj Email

mat15Uczniowie ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie reprezentowali naszą szkołę w finale powiatowym konkursu matematycznego: SUPERMATEMATYK. Przed najlepszymi uczniami kolejne wyzwanie. Finał wojewódzki konkursu – bo o nim mowa - nastąpi ostatecznie 18 kwietnia bieżącego roku w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Do tego etapu zakwalifikowali się: Igor Ryczkowski(ITG), w kategorii uczniów klas pierwszych, oraz Krystian Szewczyk(IITG) i Dawid Drzewiecki(IIITG), w kategorii uczniów klas drugich i trzecich. Finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia.

 
Rekolekcje wielkopostne – szansą na przeżycie duchowej bliskości z Bogiem PDF Drukuj Email

Trekegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się w poniedziałek 30 marca o godzinie 8. 30 w kaplicy parafialnej pw. Bł. Michała Kozala w Gnieźnie. Prowadził je ks. Krystian Molecki z Mieściska. Uczniowie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, a w kolejnych dniach mieli okazję wziąć aktywny udział w nabożeństwie pokutnym oraz spowiedzi świętej. Gościem specjalnym ówczesnych rekolekcji byli podopieczni stowarzyszenia: „Jest nadzieja więc warto żyć”. W środę 1 kwietnia odprawiona została msza święta w intencji zmarłych pracowników naszej szkoły: byłego dyrektora, Pana Józefa Swółkowskiego oraz Pani Łucji Kanas – pracującej w zawodzie księgowej. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili aktywnie skorzystać z tego wyjątkowego czasu, jakimi są rekolekcje.

 
Kilka słów o premierze filmu w reżyserii uczniów naszej szkoły PDF Drukuj Email

mateuszW piątek 27 marca bieżącego roku o godz. 19.00 w Centrum Kultury: „eSTeDe” rozpoczął się wieczorek powstańczy: „Powstanie nie tylko od święta!” Jego przewodni cel koncentrował się wokół uświadomienia mieszkańcom Gniezna, jak istotnym wydarzeniem historycznym było Powstanie Wielkopolskie. Organizatorzy – blog: Ciekawe Gniezno oraz Amatorska Grupa Filmowa – MANIAK zadbali o oprawę muzyczną spotkania – wieczór umilały utwory w wykonaniu Duetu Białe Kokardy. Nie zabrakło pokazu strojów przygotowanego przez grupę GRH Dragoner. Zwieńczeniem spotkania był pokaz amatorskiego filmu: „Grudzień’18 Powstanie Wielkopolskie” w reżyserii uczniów naszej szkoły: Magdaleny Maćkowiak i Mateusza Łaczkowskiego, uczęszczających do IV klasy technikum architektury krajobrazu. Wszyscy uczestnicy wieczorku powstańczego, prowadzonego przez pasjonata historii Mateusza Łaczkowskiego, poszerzyli swoją wiedzę w zakresie zrywu narodowego mającego miejsce w Gnieźnie.

 
Rozwijanie wyobraźni prawnej i doskonalenie umiejętności oratorskich – celami „Konkursu wiedzy o prawie” PDF Drukuj Email

kon1527 marca 2015r. w budynku szkoły na ul. Sobieskiego 20 odbył się szkolny etap „Konkursu wiedzy o prawie.” W pierwszej części uczniowie zmagali się z testem zawierającym zadania zamknięte. Niezwłocznie po jego sprawdzeniu przez Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodziły nauczycielki: Małgorzata Kaszyńska, Emilia Górska oraz Joanna Piechowiak – nastąpiła część ustna. Jej uczestnikami zostali uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów z etapu pisemnego. Każdy z nich przygotował wypowiedź na jeden z wylosowanych tematów. Informujemy, że do etapu regionalnego zakwalifikowało się czterech uczniów spośród łącznie jedenastu: Dawid Drzewiecki(III TG), Marta Prymas(ITG), Miłosz Mikołajczak(IIITG) oraz Krystian Szewczyk(IITG). Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu 28 kwietnia bieżącego roku. Koordynatorem szkolnym „Konkursu wiedzy o prawie” jest Pani Emilia Górska.

 
Sprzedaż bezpośrednia – szansą dla gospodarstw rolnych PDF Drukuj Email

sbEmbargo Rosji spowodowało zdywersyfikowanie rynku zbytu produktów pochodzenia rolniczego. Z tego powodu większego znaczenia nabrała sprzedaż bezpośrednia produktów z gospodarstw rolnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie podejmuje działania mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej tej tematyki. 25 marca bieżącego roku Pani Marlena Rusiłowicz zorganizowała szkolenie przeprowadzone przez inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej skierowane dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do III klas: technikum rolniczego i mechanizacji rolnictwa. Spotkanie koncentrowało się wokół obowiązków rolników związanych z wpisem do rejestru i uzyskaniem pozwoleń na sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pani Sylwia Pawlak podjęła także temat sytemu HACCP, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Spotkanie z zaproszonym gościem stanowi integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego prowadzonego w naszej szkole i ma na celu przygotowanie zawodowe młodych rolników do szukania alternatywnych źródeł dochodów z gospodarstw rolnych. Ostatni etap wykładu koncentrował się wokół zagadnień racjonalnego odżywiania oraz zaburzeń, które coraz częściej rozpoznawane są wśród współczesnej młodzieży, takich jak: ortoreksja, bigoreksja, bulimia i anoreksja.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 35
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

 

Od kilku lat młodzież naszej szkoły

odbywa trzymiesięczne

praktyki w Niemczech.

Praktyki te są organizowane przez

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczych w Poznaniu.

W tym roku uczniowie wzięli

udział w projekcie:

"Nowe umiejętności -

większe szanse

na europejskim rynku rolnym

- staż zawodowy w niemieckich

gospodarstwach rolnych"

Projekt został dofinansowany

ze środków EPS - Program

Operacyjny Kapitał Ludzki

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?