tlo22n.jpg

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Agrobiznesu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014"


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2014"

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


012345
PDF Drukuj Email

ROZPOCZĘCIE


ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

01.09.2013 GODZ. 900


ULICA KOSTRZYŃSKA 46 (SKIERESZEWO)

____________________________________________________________________

 
PDF Drukuj Email

NADAL TRWA NABÓR

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

W ZAWODZIE ROLNIK

ROZPOCZĘCIE KURSU 15 WRZEŚNIA 2014 r.

Z A P R A S Z A M Y !

___________________________________________________________

 
PDF Drukuj Email

Rada Pedagogiczna wytypowała kandydatów

do stypendium na I semestr roku szkolnego 2014/2015

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Dawid Drzewiecki klasa 2 TG

Stypendium Naukowe Starosty Gnieźnieńskiego:

Anna Siewkowska klasa 1 TAK

Stypendium Socjalne Starosty Gnieźnieńskiego:

Honorata Prymas klasa 3 TG

Stypendium Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki  z przedmiotów

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot

Klasa

Kacper Kierzek

Język polski

3 TG

Aleksandra Cegiel

Język angielski

1 TG

Dominik Kiełczewski

Historia

1 TG

Krzysztof Dams

Fizyka

3 TG

Karol Tarnogrodzki

Chemia

1 TMR

Norbert Swędrzyński

Geografia

1 TG

Przemysław Chudzyński

Matematyka

2 TMR

Klaudia Markowska

Biologia

3 TAK

Dawid Drzewiecki

Przedmioty zawodowe

2 TG

Krystian Szewczyk

Przedmioty zawodowe

1 TG

Arkadiusz Błaszyński

Przedmioty zawodowe

1 TG

 

Gratulacje dla wyróżnionych!

 
Geodeta – zawód perspektywiczny! PDF Drukuj Email

maciejkGeodezja z całą pewnością jest zawodem z ogromnym potencjałem rozwojowym. Rynek pracy roztacza szerokie możliwości przed geodetą, który może podjąć pracę w firmach budowalnych i geodezyjnych. Może także pracować w niektórych jednostkach administracji państwowej, zwłaszcza wyższego szczebla, (takich jak: Ministerstwo Infrastruktury lub Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, w których niezbędne jest sporządzenie mapy terenu. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z absolwentem naszej szkoły, Maciejem Kołudą, który uczęszczał do technikum geodezji. Naukę w naszej szkole ukończył w bieżącym roku szkolnym dzierżąc w dłoni statuetkę dla najlepszego ucznia za bardzo wysokie wyniki w nauce.

1.Dlaczego zdecydowałeś się na naukę w technikum geodezji i czy nie żałujesz podjętej decyzji?

Maciej: Na naukę w technikum geodezyjnym zdecydowałem się, ponieważ był to zupełnie nowy i ciekawszy kierunek niż pozostałe oferowane przez inne szkoły. Zagadnienia z geodezji wiążą się w większości z przedmiotami takimi jak matematyka i geografia, które nie sprawiają mi problemu, więc to przeważyło szalę na stronę tego technikum. Nie żałuję podjętej decyzji, ponieważ jeśli ktoś będzie miał szczere chęci i poświęci trochę czasu na naukę, to nie będzie miał problemu znaleźć pracy w tym kierunku. Wtedy pracodawcy sami zabiegają o absolwentów. 
2. Czy uważasz, że jako uczeń kształcący się w technikum geodezji otrzymałeś niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które mogłeś doskonalić w trakcie praktyk zawodowych?

Maciej: W technikum geodezyjnym otrzymałem niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, które mogłem doskonalić podczas praktyk zawodowych.
3. W trakcie nauki w ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie miałeś możliwość podjęcia pracy zarobkowej, wiążącej się z wyuczanym zawodem. W jaki sposób nauka w technikum geodezji stała się przydatna w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych?
Maciej: Nauka w technikum geodezji była bardzo przydatna podczas wakacyjnej pracy zarobkowej.  W szkole nauczyłem się m.in. wykonywać szkice, kreślić mapy, dokonywać pomiaru instrumentami geodezyjnymi, wykonywać obliczenia. Czynności te są codziennością, kiedy pracuje się w firmie geodezyjnej.

4. Jakie umiejętności są potrzebne do pracy w zawodzie geodety?
Maciej: Do pracy w zawodzie geodety są potrzebne zdecydowanie umiejętności matematyczne oraz umiejętności analityczne, umiejętności techniczne,  planowania, organizacyjne oraz umiejętność szybkiego rozumowania.

5. Czy z zawodem geodety wiążesz swoją najbliższą przyszłość, kontynuując naukę w uczelni oferującej kierunek geodezyjny?
Maciej: Od października wybieram się na politechnikę, ale na kierunek inny niż geodezja. Oczywiście nigdy nie wiadomo co kogo może spotkać w życiu, więc nie przekreślam kariery geodezyjnej :)

 
Zaszczytny tytuł EKOLIDERA został przyznany naszej szkole! PDF Drukuj Email

ekoliderXIV edycja konkursu: EKOLIDER zakończyła się dla naszej szkoły widowiskowym sukcesem. Jego podsumowanie odbyło się 13 czerwca bieżącego roku. W tegorocznej edycji konkursu, którego celem przewodnim było podejmowanie działań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, wzięły udział szkoły z powiatu gnieźnieńskiego. Zaangażowanie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka kolejny raz zostało docenione, o czym świadczy przyznanie naszej szkole zaszczytnego tytułu: EKOLIDERA! Oznacza to, że kształtowanie nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów nie jest nam obce! Świadomość ekologiczna naszych uczniów jest imponująca. I została zauważona przez organizatorów konkursu: otrzymaliśmy nagrodę finansową, za którą zostały już zakupione podręczniki do przedmiotów zawodowych. Natomiast uczennice klasy III TAK: Klaudia Markowska, Angelika Radosz, Sylwia Kubiak i Monika Kołodziejczak za swoje zaangażowanie otrzymały kaski rowerowe oraz upominki od organizatorów. Opiekunem Szkolnego Klubu Ekologicznego jest Pani Sylwia Centka – Śnitko, która kolejny raz potrafiła zmotywować uczniów do podjęcia inicjatywy ekologicznej.

 
O przygodach, które zapadają w pamięci… PDF Drukuj Email

splyw14nRzeka Brda jest jednym z najpiękniejszych szlaków  kajakowych w Polsce. Malownicze krajobrazy uatrakcyjniły spływ i wypoczynek wszystkim uczestnikom 2 – dniowej czerwcowej wycieczki zorganizowanej przez Pana Krzysztofa Karczewskiego. Malownicze tereny z pewnością przyciągają wielu kajakarzy. Skusiły także uczniów naszej szkoły. Piękne lasy Tucholskiego Parku Krajobrazowego i zalesione brzegi – takie atrakcje czekały na uczestników spływu. Wycieczka rozpoczęła się w miejscowości Rytel. Tutaj rozdziela się bieg Wielkiego Kanału Brdy i samej rzeki. Następnie kajakarze dopłynęli do Woziwody, osady leśnej, siedziby nadleśnictwa. Wypoczynek pod namiotami pozwolił na regenerację sił niezbędnych do pokonania dalszego etapu „kajakowej wędrówki”, którego miejscem docelowym była Tuchola. Spływ to jeden z najatrakcyjniejszych form aktywnej turystyki oraz spędzania wolnego czasu. Z jego uroków korzystali uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele: organizator wycieczki oraz Pani Marzena Bociek.

 
Nasza szkoła zyskała nowych liderów zdrowia! PDF Drukuj Email

hivW czwartek 12 czerwca 2014r. uczniowie klasy ITG: Mariusz Ciszewski i Paulina Owczarzak wzięli udział w szkoleniu: „Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra HIV”, zorganizowanym z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie. Jego tematyka obejmowała podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Przeszkoleni liderzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę innym uczniom, dając tym samym początek tzw. edukacji rówieśniczej, wspierając jednocześnie działania profilaktyczne naszej szkoły. Uczestnicy szkolenia otrzymali liczne pomoce dydaktyczne, takie jak broszury i ulotki, które będą mogli wykorzystywać w trakcie realizowania obowiązków liderów zdrowia.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 27
 

 

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

____________________________

 

EGZAMINY

POPRAWKOWE

____________________________

PKK-profil

kandydata na kierowcę

____________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?