tlo22n.jpg

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Agrobiznesu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014"


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2014"

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


012345
PDF Drukuj Email

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ODBĘDĄ SIĘ W ŚRODĘ 24 WRZEŚNIA 2014 R.


KLASY I W AULI III LO O GODZ.16.00

KLASY II O GODZ. 16.00

KLASY III i IV O GODZ. 17.30

KLASA III TR/TMR W DNIU 25.09.2014 GODZ. 17.00

______________________________________________________________________

 
Koncert chóru „Vivat Musica” – wyjątkowym wydarzeniem artystycznym PDF Drukuj Email

vivatUczennice klasy IITAK wraz z opiekunem, Panią Sylwią Centka – Śnitko, miały okazję wysłuchać  koncertu chóru „Vivat Musica”, który przyjechał z miasta Riwne na Ukrainie. Został on utworzony w 2000r. z inicjatywy Pani Natalii Pawluczuk – dyrygenta i kierownika artystycznego grupy. Chór bierze udział w różnych konkursach i festiwalach, w trakcie których może zaprezentować swoje wokalne zdolności. Koncert zorganizowany został w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Chór „Vivat Musica” zaprezentował zróżnicowany repertuar: religijny oraz klasyczny. Nie zabrakło także utworów współczesnych, które zostały w całości przearanżowane przez goszczącą w Gnieźnie grupę. Koncert odbył się w ramach festiwalu „Trillme Festiwal” – czyli Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziewczęcych. Był on z całą pewnością wyjątkowym wydarzeniem artystycznym, umożliwiającym obcowanie z muzyką chóralną.

 
Ćwiczenia zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną i pogotowie medyczne, czyli kilka słów o akcji: „Wypadek masowy 2014r" PDF Drukuj Email

12wrzW piątek, 12 września bieżącego roku, uczniowie klas: ITAK i ITG, mieli okazję zobaczyć symulację zderzenia pociągu z autobusem i samochodem osobowym. Ćwiczenia miały charakter edukacyjny i zostały zorganizowane przez Straż Pożarną oraz Pogotowie Ratunkowe. Ich celem było sprawdzenie skuteczności współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami i doskonalenie działań logistycznych na terenie prowadzonych działań. W symulacji uczestniczyli także studenci II roku PSZW w Gnieźnie, odgrywając rolę poszkodowanych. Służby ratownicze wykonały tzw. segregację medyczną, rozpoznając osoby, które wymagają natychmiastowej pomocy. W przypadku wypadku obowiązuje „zasada złotej godziny”, zgodnie z którą od momentu wystąpienia zdarzenia do czasu przewiezienia poszkodowanych do szpitala nie może upłynąć łącznie 60 minut. Czasami niezbędne okazuje się być przetransportowanie pacjenta do szpitala specjalistycznego – wówczas należy wezwać śmigłowiec medyczny. Ćwiczenia pokazały umiejętności służb ratowniczych, które współpracują w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych. Oprócz uczniów naszej szkoły pozorowany wypadek masowy zobaczyli także nauczyciele: Pan Krzysztof Karczewski i Pani Barbara Kupidura.

 
Medale z chmur… PDF Drukuj Email

mb9 sierpnia 2014r. nastąpiło oficjalne otwarcie 8 Motoparalotniowych i 14 Mikrolotowych Mistrzostw Świata w Matkopusztai, miejscowości położonej około 80 km. od Budapesztu. Dwie załogi, które reprezentowały Polskę,  latające w klasie PL-2 (start dwuosobowy z kół) – to podopieczni Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych im. L. Szajdy. Anglia, Czechy, Francja, Włochy, Tajlandia, Litwa, Niemcy, Hiszpania, Katar, Rumunia, Węgry, Belgia, Japonia, Austria, Rosja i Polska – reprezentacje tych krajów wystartowały w Mistrzostwach Świata. Zarejestrowało się aż 120 zawodników, natomiast Polskę reprezentowało 26 uczestników. Jednym z nich był Pan Marek Barczyński, nauczyciel pracujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. Nie mogliśmy powstrzymać się od poinformowania uczniów szkoły o tak wyjątkowym wydarzeniu.  Reprezentacja Polski przywiozła bowiem aż 11 medali, w tym złoty dla Narodowej Reprezentacji Polski, który odebrał trener, Pan Adam Paska!  Łącznie rozegrano 9 konkurencji, które zakończyły się ostatecznie 16 sierpnia. Trudno opisać wzruszenie Polaków w chwili, gdy zaczęły rozbrzmiewać słowa Mazurka Dąbrowskiego. Serdecznie gratulujemy Panu Markowi sukcesu! Sporty lotnicze są jego pasją, a uczniowie kształcący się w naszej szkole – mogą ją podzielać. Jakie uczucia towarzyszą szybowaniu nad ziemią? O tym mogą przekonać się wszyscy, którzy są członkami Klubu Miłośników Lotnictwa, prowadzonego przez nauczyciela pracującego w naszej szkole. Myślę, że nikogo nie należy przekonywać, że takie hobby gwarantuje niezapomniane przeżycia.  Pan Marek Barczyński zaprasza wszystkich chętnych do Klubu Miłośników Lotnictwa!

 
Niepełnosprawni - pełnosprawni. Poznajmy się PDF Drukuj Email

teczaPocząwszy od poniedziałku, 15 września 2014r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka gościmy pracowników oraz grupę podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy: „Dom Tęcza” w Gnieźnie. Jest on prowadzony przez stowarzyszenie: „Maki”,  którego przewodnim celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w codziennym życiu, dbanie o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Spotkania w naszej szkole odbyły się pod hasłem: „Niepełnosprawni – pełnosprawni. Poznajmy się” i uczestniczyli w nich uczniowie klas: ITAK, ITG, ITMR, IITAK, IITG, IVTR, IVTMR, IVTG oraz IVTAK. W poniedziałek, 22 września bieżącego roku klasa IIITG jako ostatnia weźmie udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników stowarzyszenia: „Maki”. Dziękujemy za możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie praw osób niepełnosprawnych oraz integracji z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy: „Tęcza.”

 
Rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym – alternatywną formą spędzania czasu wolnego PDF Drukuj Email

rajdW niedzielę, 14 września 2014r., odbył się VIII Rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym. Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć reprezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie! Uczennice klasy IVTAK – Monika Kołodziejczak i Sylwia Kubiak dzielnie pokonały kilometry dzielące je od mety rajdu, czyli Grodu Pobiedziska. W tym roku wytyczono aż 6 tras rowerowych oraz jedną – Nordic Walking. Informujemy, że Szlak Cysterski jest trasą wyznaczoną w 1990r. przez Fundację Kultury jako szlak ogólnopolski. Przypominamy, że uczennice kl. IVTAK również w ubiegłym roku wzięły aktywny udział w rajdzie rowerowym, który z całą pewnością jest możliwością połączenia aktywności fizycznej z elementem alternatywnej edukacji, co umożliwia ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Grodu Pobiedziska, w którym znajduje się wystawa machin oblężniczych, używanych powszechnie także na ziemiach polskich. Wykorzystywane  były głównie do zdobywania i niszczenia zamkowych murów oraz wałów grodowych. Zademonstrowano także maszynę Trebusz – największą średniowieczną machinę miotającą, wykorzystującą zasadę dźwigni, która mogła wystrzelić pocisk nawet o masie 50 kg. na odległość 200m.! Przypominamy, że inicjatorką wyprawy rajdowej, a zarazem jej uczestniczką, była Pani Sylwia Centka – Śnitko.

 
„Razem osiągniemy więcej!” PDF Drukuj Email

endo

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję: „Pomoc Mierzona Kilometrami!”, dzięki której aktywność fizyczną można połączyć z satysfakcją będącą konsekwencją pomaganiu dzieciom. Jest to ogólnopolskie działanie społeczne, dzięki któremu każda osoba może zamienić pokonane przez siebie kilometry na wsparcie finansowe dla dzieci niepełnosprawnych. W celu dołączenia do akcji należy zainstalować na swoim smartfonie bezpłatną aplikację: „Endomondo Sports Tracker”, zarejestrować się i stworzyć własny profil użytkownika. Następnie w menu: „Rywalizacje/Challanges” dołączyć do akcji: „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Endomondo należy aktywować za każdym razem, gdy podejmujemy jakąkolwiek formę aktywności fizycznej, włączając jednocześnie odbiornik GPS w swoim telefonie. Akcja trwa do 28 września 2014r. – uczniowie poszczególnych klas będą więc przekazywać swoje kilometry na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. Należy jednak zaznaczyć, że pomysłodawczyni włączenia młodzieży naszej szkoły do w/w formy aktywności, Pani Sylwia Centka – Śnitko zaproponowała, by była ona kontynuowana w trakcie roku szkolnego 2014/2015, angażując uczniów do podejmowania aktywności nie tylko w trakcie zajęć wychowania fizycznego, ale także w czasie wolnym od obowiązków szkolnych. Celem akcji, w realizację której włączyli się wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego, jest przede wszystkim promowanie aktywności, udzielanie wsparcia podopiecznym fundacji: „TVN – nie jesteś sam!” oraz  budowanie solidarności pomiędzy osobami aktywnymi a niepełnosprawnymi. Zachęcamy do zaangażowania się w szlachetną akcję, o szczegółach której możecie przeczytać na stronie internetowej: www.kilometrami.pl. Pamiętajmy, że razem osiągniemy więcej!

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 27
 

 

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

____________________________

 

PRAKTYKI W NIEMCZECH

 

Od kilku lat młodzież naszej szkoły

odbywa trzymiesięczne praktyki

w Niemczech.

Praktyki te są organizowane przez

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczych w Poznaniu.

W tym roku uczniowie wzięli

udział w projekcie:

"Nowe umiejętności -

większe szanse

na europejskim rynku rolnym

- staż zawodowy w niemieckich

gospodarstwach rolnych"

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?