tlo22n.jpg

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Agrobiznesu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014"


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2014"

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


012345
PDF Drukuj Email

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ODBĘDĄ SIĘ W ŚRODĘ 24 WRZEŚNIA 2014 R.


KLASY I W AULI III LO O GODZ.16.00

KLASY II O GODZ. 16.00

KLASY III i IV O GODZ. 17.30

______________________________________________________________________

 
Medale z chmur… PDF Drukuj Email

mb9 sierpnia 2014r. nastąpiło oficjalne otwarcie 8 Motoparalotniowych i 14 Mikrolotowych Mistrzostw Świata w Matkopusztai, miejscowości położonej około 80 km. od Budapesztu. Dwie załogi, które reprezentowały Polskę,  latające w klasie PL-2 (start dwuosobowy z kół) – to podopieczni Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych im. L. Szajdy. Anglia, Czechy, Francja, Włochy, Tajlandia, Litwa, Niemcy, Hiszpania, Katar, Rumunia, Węgry, Belgia, Japonia, Austria, Rosja i Polska – reprezentacje tych krajów wystartowały w Mistrzostwach Świata. Zarejestrowało się aż 120 zawodników, natomiast Polskę reprezentowało 26 uczestników. Jednym z nich był Pan Marek Barczyński, nauczyciel pracujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. Nie mogliśmy powstrzymać się od poinformowania uczniów szkoły o tak wyjątkowym wydarzeniu.  Reprezentacja Polski przywiozła bowiem aż 11 medali, w tym złoty dla Narodowej Reprezentacji Polski, który odebrał trener, Pan Adam Paska!  Łącznie rozegrano 9 konkurencji, które zakończyły się ostatecznie 16 sierpnia. Trudno opisać wzruszenie Polaków w chwili, gdy zaczęły rozbrzmiewać słowa Mazurka Dąbrowskiego. Serdecznie gratulujemy Panu Markowi sukcesu! Sporty lotnicze są jego pasją, a uczniowie kształcący się w naszej szkole – mogą ją podzielać. Jakie uczucia towarzyszą szybowaniu nad ziemią? O tym mogą przekonać się wszyscy, którzy są członkami Klubu Miłośników Lotnictwa, prowadzonego przez nauczyciela pracującego w naszej szkole. Myślę, że nikogo nie należy przekonywać, że takie hobby gwarantuje niezapomniane przeżycia.  Pan Marek Barczyński zaprasza wszystkich chętnych do Klubu Miłośników Lotnictwa!

 
Niepełnosprawni - pełnosprawni. Poznajmy się PDF Drukuj Email

teczaPocząwszy od poniedziałku, 15 września 2014r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka gościmy pracowników oraz grupę podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy: „Dom Tęcza” w Gnieźnie. Jest on prowadzony przez stowarzyszenie: „Maki”,  którego przewodnim celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w codziennym życiu, dbanie o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Spotkania w naszej szkole odbyły się pod hasłem: „Niepełnosprawni – pełnosprawni. Poznajmy się” i uczestniczyli w nich uczniowie klas: ITAK, ITG, ITMR, IITAK, IITG, IVTR, IVTMR, IVTG oraz IVTAK. W poniedziałek, 22 września bieżącego roku klasa IIITG jako ostatnia weźmie udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników stowarzyszenia: „Maki”. Dziękujemy za możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie praw osób niepełnosprawnych oraz integracji z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy: „Tęcza.”

 
Rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym – alternatywną formą spędzania czasu wolnego PDF Drukuj Email

rajdW niedzielę, 14 września 2014r., odbył się VIII Rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym. Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć reprezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie! Uczennice klasy IVTAK – Monika Kołodziejczak i Sylwia Kubiak dzielnie pokonały kilometry dzielące je od mety rajdu, czyli Grodu Pobiedziska. W tym roku wytyczono aż 6 tras rowerowych oraz jedną – Nordic Walking. Informujemy, że Szlak Cysterski jest trasą wyznaczoną w 1990r. przez Fundację Kultury jako szlak ogólnopolski. Przypominamy, że uczennice kl. IVTAK również w ubiegłym roku wzięły aktywny udział w rajdzie rowerowym, który z całą pewnością jest możliwością połączenia aktywności fizycznej z elementem alternatywnej edukacji, co umożliwia ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Grodu Pobiedziska, w którym znajduje się wystawa machin oblężniczych, używanych powszechnie także na ziemiach polskich. Wykorzystywane  były głównie do zdobywania i niszczenia zamkowych murów oraz wałów grodowych. Zademonstrowano także maszynę Trebusz – największą średniowieczną machinę miotającą, wykorzystującą zasadę dźwigni, która mogła wystrzelić pocisk nawet o masie 50 kg. na odległość 200m.! Przypominamy, że inicjatorką wyprawy rajdowej, a zarazem jej uczestniczką, była Pani Sylwia Centka – Śnitko.

 
„Razem osiągniemy więcej!” PDF Drukuj Email

endo

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję: „Pomoc Mierzona Kilometrami!”, dzięki której aktywność fizyczną można połączyć z satysfakcją będącą konsekwencją pomaganiu dzieciom. Jest to ogólnopolskie działanie społeczne, dzięki któremu każda osoba może zamienić pokonane przez siebie kilometry na wsparcie finansowe dla dzieci niepełnosprawnych. W celu dołączenia do akcji należy zainstalować na swoim smartfonie bezpłatną aplikację: „Endomondo Sports Tracker”, zarejestrować się i stworzyć własny profil użytkownika. Następnie w menu: „Rywalizacje/Challanges” dołączyć do akcji: „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Endomondo należy aktywować za każdym razem, gdy podejmujemy jakąkolwiek formę aktywności fizycznej, włączając jednocześnie odbiornik GPS w swoim telefonie. Akcja trwa do 28 września 2014r. – uczniowie poszczególnych klas będą więc przekazywać swoje kilometry na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. Należy jednak zaznaczyć, że pomysłodawczyni włączenia młodzieży naszej szkoły do w/w formy aktywności, Pani Sylwia Centka – Śnitko zaproponowała, by była ona kontynuowana w trakcie roku szkolnego 2014/2015, angażując uczniów do podejmowania aktywności nie tylko w trakcie zajęć wychowania fizycznego, ale także w czasie wolnym od obowiązków szkolnych. Celem akcji, w realizację której włączyli się wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego, jest przede wszystkim promowanie aktywności, udzielanie wsparcia podopiecznym fundacji: „TVN – nie jesteś sam!” oraz  budowanie solidarności pomiędzy osobami aktywnymi a niepełnosprawnymi. Zachęcamy do zaangażowania się w szlachetną akcję, o szczegółach której możecie przeczytać na stronie internetowej: www.kilometrami.pl. Pamiętajmy, że razem osiągniemy więcej!

 
Jessica Marciniak – „Dziewczyną z kalendarza 2015” PDF Drukuj Email

dzzk156 września 2014r. odbyła się finałowa gala konkursu: „Dziewczyna z kalendarza”, w której uczestniczyły także uczennice kształcące się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie – Monika Wachowiak (IIITAK), Emila Skorupska (IITAK) oraz Magdalena Maćkowiak (IVTAK). Zgrupowanie finałowe rozpoczęło się już 5 września, w Stadninie Koni Fiord w Młodzikowie. Uczestniczki trenowały układy choreograficzne z instruktorką, Panią Agnieszką Kirsch, oraz wzięły udział w próbnej sesji zdjęciowej. Trzeba przyznać, że zdjęcia finalistek wykonane w tak urokliwej scenerii, robią wrażenie. Dziewczęta zaprezentowały się w strojach dziennych, kąpielowych oraz sukniach koktajlowych. Również o gustowne makijaże i fryzury uczestniczek zadbali profesjonaliści. Wieczór uświetniły występy wokalne i taneczne. Ostatecznie „Dziewczyną z kalendarza 2015” została Jessica Marciniak, uczennica klasy hotelarskiej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, zdobywając jednocześnie tytuł „miss publiczności”. Wszystkim uczestniczkom gratulujemy nowych doświadczeń i wrażeń, które stały się konsekwencją udziału w konkursie. Oczywiście już czekamy na castingi do kolejnej edycji: „Dziewczyny z kalendarza”.

 
Nadszedł czas powrotu do szkolnych ławek PDF Drukuj Email

rrs14Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęła się o godzinie 9.00 na ulicy Kostrzyńskiej 46. Pani dyrektor Iwona Ratajczak powitała wszystkich nauczycieli oraz uczniów - a w szczególności tych, którzy właśnie rozpoczynają edukacyjne zmagania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. Życzyła im owocnego budowania serdecznych relacji, by był to czas sukcesu i dumy ze zrealizowanych celów edukacyjnych. Równocześnie poinformowała wszystkich zebranych, że w obecnym roku szkolnym stanowisko kierownika szkolenia praktycznego będzie zajmowała Pani Małgorzata Kaszyńska, wręczając jej szyld z nazwiskiem, który zostanie zawieszony na drzwiach gabinetu w budynku przy ulicy Kostrzyńskiej 46. Starosta Dariusz Pilak zaszczycił wszystkich swoją obecnością wręczając Pani Iwonie Ratajczak nominację na kolejne 5 lat kontynuacji obowiązków dyrektora naszej szkoły, życząc satysfakcji z realizacji zawodowych planów. Dzień 1 września sygnalizuje, że okres odpoczynku zostanie wkrótce zastąpiony momentami wytężonej pracy umysłowej. Rok szkolny to czas zdobywania wiedzy i doświadczeń. Cóż…nadszedł dzień powrotu do szkolnych ławek. Życzymy wszystkim podejmowania nowych wyzwań w dziedzinie nauki, sportu, a także osobistych zainteresowań.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 27
 

 

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

____________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?