tlo22n.jpg

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


01234
PDF Drukuj Email

ROZPOCZĘCIE


ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


01 września 2015 godz. 900


Ul. Kostrzyńska 46 (SKIERESZEWO)

___________________________________________________________________

 

K O M U N I K A T Y


Pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się

8 września 2015 ul. Kostrzyńska 46 (Skiereszewo):

Godz. 10:00 – dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej – technik rolnik,

rolnik (kurs kwalifikacyjny)

Godz. 12:00 – dla kwalifikacji M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn

i urządzeń stosowanych w rolnictwie – technik mechanizacji rolnictwa

Godz. 12:00 – dla kwalifikacji B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych – technik geodeta

_____________________________________________________

 

Pierwszy zjazd kwalifikacyjnego kursu zawodowego

odbędzie się  dnia 11 września 2015 r. godz. 15.00

ul. Kostrzyńska 46

 

_________________________________________________________

 
PDF Drukuj Email

Rada Pedagogiczna wytypowała kandydatów

do stypendium na I semestr roku szkolnego 2015/2016

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Dawid Drzewiecki klasa 4 TG

Stypendium Naukowe Starosty Gnieźnieńskiego:

Radosław Pluciński klasa 2 TG

Stypendium Socjalne Starosty Gnieźnieńskiego:

Marta Prymas klasa 2 TG

Stypendium Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki  z przedmiotów

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot

Klasa

Alicja Pluta

Język polski

4 TAK

Paulina Nadolska

Język angielski

3 TAK

Remigiusz Olejniczak

Historia

4 TG

Monika Kleinke

Fizyka

2 TG

Wojciech Gracz

Chemia

2 TAK

Miłosz Wojdyło

Geografia

4 TG

Krystian Szewczyk

Matematyka

3 TG

Igor Ryczkowski

Biologia

2 TG

Przemysław Chudzyński

Przedmioty zawodowe

4 TMR

Paulina Kowalewska

Przedmioty zawodowe

2 TG

Dominika Hetman

Przedmioty zawodowe

4 TAK

 

Gratulacje dla wyróżnionych!

 
Ogłaszamy wszem wobec – rozpoczęły się WAKACJE!!! PDF Drukuj Email

zr26 czerwca nastąpił długo oczekiwany dzień zwiastujący zakończenie roku szkolnego. Jest to także odpowiedni moment do wręczenie nagród uczniom, którzy w roku szkolnym osiągnęli najwyższe średnie ocen oraz wyróżniali się swoją aktywną postawą dla szkoły. Należy podkreślić, iż przez miniony rok 2014/2015 trwały rozgrywki drużynowe klas w różnych grach zespołowych, w ramach Memoriału im. Sławomira Redzika, zmarłego nauczyciela wychowania fizycznego. Dlatego nie zabrakło także wyróżnień w kategoriach sportowych. Puchary odebrały poszczególne zwycięskie drużyny. W trakcie „Drzwi Otwartych” zorganizowanych przed budynkiem szkolnym na ul. Kostrzyńskiej 46 szczególnym zainteresowaniem cieszył się sprzęt rolniczy, który w większości należał do rodziców uczniów technikum mechanizacji rolnictwa. Zakończenie roku szkolnego stało się więc okazją do podziękowań, które Pani dyrektor wręczyła osobiście rodzicom naszych uczniów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także Pani Danuty Owczarzak, przewodniczącej Rady Rodziców. Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracowniom szkoły życzymy udanych wakacji, pełnych słonecznego blasku oraz wrażeń, które zapadną w pamięci.

 
„Skarby przeszłości” w Muzeum Początków Państwa Polskiego PDF Drukuj Email

spOstatnie w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu: „Skarby przeszłości” miało miejsce w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 17 czerwca 2015r. Wśród grup projektowych z gnieźnieńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie zabrakło także uczniów naszej szkoły. Zajęcia: „Potrzeba upamiętniania i pamiętania” przygotowała Pani Marta Karalus – Kuszczak. Uczestnicy projektu najpierw obejrzeli filmy nawiązujące do początku naszego państwa i panowania króla Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W części warsztatowej mieli możliwość wykazania się swoją kreatywnością tworząc improwizowaną opowieść oraz projekt pomnika z kartonu. Kontynuacja projektu nastąpi w następnym roku szkolnym.

 
Wycieczka do Warszawy nagrodą dla uczniów naszej szkoły PDF Drukuj Email

warszawa24 czerwca 2015r. uczniowie naszej szkoły wyjechali do Warszawy. Wycieczka była nagrodą dla tych osób, które wyróżniły się w mijającym roku szkolnym bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wysoką frekwencją. W związku z powyższymi kryteriami do Warszawy wyjechali uczniowie klas I: technikum geodezji oraz mechanizacji rolnictwa. Nie zabrakło także tych osób, które w sposób szczególny zasłużyły się swoją aktywną postawą dla szkoły – w ramach nagrody one również wyjechały do stolicy Polski. Młodzież miała okazję zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, które zostało otwarte w 60 rocznicę wybuchu walk o miasto i jest wyrazem hołdu mieszkańców Warszawy złożonego wszystkim, którzy ginęli walcząc o jej wolność. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z „Salą Posiedzeń” oraz wysłuchali wykładu dotyczącego między innymi przebiegu procesu legislacyjnego. Wszystkich zadziwił ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, zaprojektowany przez architekta krajobrazu. Jest on miejscem wypoczynku nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy. W ogrodzie można było podziwiać różne odmiany roślin posadzonych w trzech odmiennie skomponowanych częściach. Zwiedzający przez szklany dach zaglądali do wnętrza Biblioteki Uniwersyteckiej. Uczniowie wraz z opiekunami spacerowali także wzdłuż Placu Zamkowego, znajdującego się na granicy Starego Miasta i Śródmieścia Północnego. Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie zdjęcia dokumentujące pobyt naszych uczniów w Warszawie.

 
Zwycięstwo naszej szkoły w Powiatowym Konkursie Ekologicznym PDF Drukuj Email

ekolider11 czerwca bieżącego roku przy Wiacie Edukacyjnej: „Gajówka” nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych EKOLIDERÓW XV edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego. W tym roku do konkursu przystąpiło 17 placówek oświatowych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Uzyskano łącznie aż 75 ton surowców wtórnych. Poza tym udało się zebrać 8 ton karmy dla zwierząt, zbudować paśnik, a także wykonać 141 budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz 10 karmników. Komisja konkursowa przyznała łącznie 5 tytułów EKOLIDERA, a wśród nich nie zabrakło naszej szkoły! Przypominamy, że edukacja ekologiczna jest ważnym elementem ochrony środowiska, dlatego tak istotne jest kształtowanie nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Czyste środowisko naturalne zależy także od naszych mądrych działań, mądrych – czyli uwzględniających czystość otaczającego nas świata. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka kolejny raz udowodnili, że znane im są właściwe zachowania w zakresie szeroko pojętej dbałości o ochronę środowiska. W tej edycji konkursu budzącą zachwyt kronikę aktywności ekologicznej współtworzyli: Wojciech Gracz, Grzegorz Dutkiewicz i Piotr Kmiecik. Do aktywności w zakresie EKOLIDERA potrafi skutecznie zmotywować Pani Sylwia Centka – Śnitko.

 
Rajd rowerowy PDF Drukuj Email

rr0615W czwartek, 6 czerwca, z inicjatywy Pana Krzysztofa Karczewskiego odbył się rajd rowerowy. Tym razem celem nadrzędnym wycieczki był punkt widokowy w Dusznie, oddalony od Gniezna około 25 kilometrów. W trakcie słonecznej pogody rozciąga się stąd rozległy widok, z którego można dostrzec nie tylko Gniezno, ale i Trzemeszno, cementownię w Barcinie, Mogilno, kopułę bazyliki w Starym Licheniu oraz kominy elektrowni w Koninie. Punkt widokowy stanowi także element szlaku architektury drewnianej w powiecie gnieźnieńskim. Znajduje się on na najwyższym wyniesieniu Pojezierza Gnieźnieńskiego: Wale Wydartowskim (167 m n.p.m.)

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 38
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Od września 2015 rusza

kolejne edycja

kwalifikacyjnych kursów

zawodowych w zawodzie rolnik

Chętnych słuchaczy zapraszamy

do składania podań

w sekretariacie szkoły

przy ul. Sobieskiego 20

w godz. 8:00 do 15:00

Tel. 61 426 20 73

__________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

 

Od kilku lat młodzież naszej szkoły

odbywa trzymiesięczne

praktyki w Niemczech.

Praktyki te są organizowane przez

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczych w Poznaniu.

W tym roku uczniowie wzięli

udział w projekcie:

"Nowe umiejętności -

większe szanse

na europejskim rynku rolnym

- staż zawodowy w niemieckich

gospodarstwach rolnych"

Projekt został dofinansowany

ze środków EPS - Program

Operacyjny Kapitał Ludzki

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?