tlo22n.jpg

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


0123
PDF Drukuj Email

_______________________________________________________________

K O M U N I K A T

 

W dniu 7 stycznia 2015 r. został zamieszony na stronie internetowej

zmieniony plan lekcji

dla II semestru kwalifikacyjnego kursu zawodowego

________________________________________________

 
Krew karty ponownie rozdane PDF Drukuj Email

krew15Nasza szkoła, corocznie od 2012 r., bierze udział w projekcie „Błękitna Krew”. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi, aby oddali bezcenny płyn. Będąc dawcą krwi minimum dwa razy, uczniowie otrzymują ważny dokument, tzw. „krew kartę”. W dniu 22.01.2015 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym uroczyste wręczenie kart identyfikujących grupę krwi. Z rąk pani Beaty Tarczyńskiej – starosty gnieźnieńskiego, takie karty otrzymało 12 uczniów naszej szkoły. Towarzyszyła im opiekunka Szkolnego Koła PCK, p. Emilia Górska.

krew15a

Dzień później, w dniu  23 stycznia, odbył się po raz pierwszy w ramach projektu wykład dotyczący honorowych dawców szpiku. Zajęcia prowadzili poznańscy wolontariusze z „drużyny szpiku”, a wysłuchali ich uczniowie z klas trzecich. Można było dowiedzieć się m. in. o tym, że dawcą może być każdy zdrowy człowiek w przedziale wiekowym 18-50 lat, że musi wystąpić zgodność antygenów HLA w Bankach Dawców Szpiku. Im więcej osób jest w nich zarejestrowanych, tym większa szansa na znalezienie odpowiedniej próbki, a tym samym na uratowanie osoby chorej.

 
„Żyj zdrowo…” PDF Drukuj Email

zyjzdr

Etap powiatowy XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia już za nami. W piątek 09.01.2015 r. w Internacie dawnego „Medyka” odbyła się rywalizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotycząca m. in. tematyki zdrowia, pierwszej pomocy, higieny psychicznej, profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV, chorób związanych z żywieniem i odżywianiem, aktywności fizycznej oraz zapobiegania urazom i wypadkom. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu – Sylwia Kubiak, która w tych zmaganiach zajęła III miejsce. Wspierały ją opiekunki Szkolnego Koła PCK, p. Karolina Szafrańska i p. E. Górska. Uczennicy gratulujemy wiedzy i umiejętności.

 
Zagraniczny staż zawodowy PDF Drukuj Email

stzagr

Dnia 16 grudnia 2014 roku odbyło się - w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – spotkanie podsumowujące zagraniczny staż zawodowy, który został zrealizowany w Niemczech na terenie landu Dolna Saksonia. W projekcie wzięło udział dwóch uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie – Tomasz Kuliński i Krzysztof Król. Beneficjentem projektu był Zespół szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu k/Koła, który przygotował i zrealizował projekt. Źródłem dofinansowania projektu były środki Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących się zawodowo” – projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-38194. Stażyści odbyli 3-miesięczny staż zawodowy indywidualnie w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Podczas stażu zawodowego każdy z uczestników miał zapewnione: zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz kieszonkowe w wysokości 250 euro miesięcznie.

prakt

Poza tym stażyści byli ubezpieczeni od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania stażu zawodowego. Podczas uroczystego podsumowania uczestnicy stażu otrzymali certyfikaty - wystawione przez organizacje przyjmującą Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu -potwierdzające odbycie stażu oraz uzyskanie określonych umiejętności. Stażystom wręczono również dokumenty Europass – Mobilność.

klue

 
Wartości propagowane przez Stanisława Mikołajczyka – fundamentem naszego życia PDF Drukuj Email


ksm1Obchody Dnia Patrona naszej szkoły wpisały się już do szkolnego kalendarza. W tym roku nabrały jednak szczególnego charakteru, ze względu na IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka. Tym razem to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie był jego organizatorem, przy współpracy z  Zarządem Głównym Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu i Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. Patronat honorowy objął poseł do Parlamentu Europejskiego – Andrzej Grzyb. Celem głównym konkursu przeprowadzonego 11. 12. 2014r. w auli budynku na ul. Sobieskiego 20, było przede wszystkim pogłębienie wiedzy o życiu i działalności tego wybitnego Polaka. Szkoły imienia Stanisława Mikołajczyka rywalizowały ze sobą w II etapach. Pierwszy z nich, pisemny, wyłonił uczniów, którzy, dzięki uzyskaniu największej ilości punktów z testu – mogli przystąpić do etapu ustnego. Poziom wiedzy uczestników konkursu był naprawdę imponujący, jednak ostatecznie jego zwycięzcą został Dawid Drzewiecki, reprezentujący naszą szkołę. Drugie i trzecie miejsce uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu: Łukasz Szczepaniak oraz Marcin Andryszak. Natomiast najlepszą drużyną okazała się być ta składająca się z uczniów naszej szkoły: Dawida Drzewieckiego (IIITG), Marty Prymas(ITG) oraz Remigiusza Olejniczaka(IIITG) i to właśnie oni pojadą na trzydniową wycieczkę do Brukseli, ufundowaną przez Pana Andrzeja Grzyba. Na II miejscu uplasowała się drużyna z ZSP 1 w Wągrowcu, natomiast na III – Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy rozległej wiedzy. W trakcie uroczystości nie zabrakło znamienitych gości - wicemarszałka województwa wielkopolskiego: Wojciecha Jankowiaka, wiceprezesa Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu: Andrzeja Skałeckiego, prezesa Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie: Danuty Winiarskiej  i przyjaciela szkoły, Tadeusza Stachowiaka. Przybyli także: wicestarosta - Jerzy Berlik, dyrektor III LO w Gnieźnie – Beata Czechańska oraz Danuta Owczarzak, reprezentująca Radę Rodziców naszej szkoły. W trakcie uroczystości wszyscy mieli okazję wysłuchać części artystycznej, z udziałem uczniów kształcących się w naszej szkole, popularyzującej sylwetkę patrona. Montaż muzyczny stał się lekcją patriotyzmu, dopełniającą doniosłą oprawę obchodów. 13 grudnia bieżącego roku nastąpiła dalsza część obchodów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika, a następnie złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod tablicą pamiątkową umiejscowioną na budynku przy ul. Kostrzyńskiej 46. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie Dnia Patrona, dzięki któremu uzyskał on podniosły charakter, a w szczególności Panu Leszkowi Walery. Swój istotny wkład w przebieg Dnia Patrona miały także Panie: Małgorzata Langner, Małgorzata Kaszyńska, Joanna Piechowiak, Emilia Górska oraz Marzena Idaszak – Wiewióra.

ksm3 ksm2

 
Konkurs: „Znam zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie” wyłonił zwycięzców! PDF Drukuj Email

krus15. 12. 2014r. Placówka Terenowa KRUS w Gnieźnie przeprowadziła konkurs testowy dla uczniów klas I kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka, który przeprowadzony został po zakończeniu szkolenia informacyjnego. Spośród 33 testów aż 11 zostało rozwiązanych bezbłędnie, natomiast pozostałe zawierały tylko jeden błąd. Zgodnie z wytycznymi konkursu, komisja w składzie: Piotr Szczudło – specjalista Placówki Terenowej KRUS w Gnieźnie, oraz Iwona Ratajczak – dyrektor naszej szkoły i Ewa Krystkowiak  pełniąca funkcję wicedyrektora ZSP1 im. S. Mikołajczyka wylosowali 3 testy spośród tych rozwiązanych bezbłędnie. Ostatecznie laureatami zostali: Dominik Grześkowiak z klasy I technikum rolniczego oraz Adam Ogrodowicz i Paweł Bartczak, uczęszczający do I klasy technikum mechanizacji rolnictwa. Zwycięzcy konkursu testowego: „Znam zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie” stali się posiadaczami nagród rzeczowych: szlifierki B&D CD115, okularów ochronnych oraz rękawic. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

 
Nasze uczennice – bezkonkurencyjne w aranżacji stoły bożonarodzeniowego lat 70 - tych PDF Drukuj Email

stolStół wigilijny stanowi, jak wszyscy wiemy, niezwykle istotny element Świąt Bożego Narodzenia. Wokół niego gromadzi się rodzina, by spędzić świąteczny czas. We współczesnym świecie nie brakuje ozdób, które z łatwością pomogą w jego przystrojeniu. Coraz częściej w aranżacji dominuje określony kolor, natomiast sam stół wigilijny nie stanowi odrębnego elementu we wnętrzu, komponując się z dekoracjami zdobiącymi choinkę. A jak było w latach 70 – tych, gdy panował PRL?  Z tym zadaniem zmagały się uczennice klasy IV TAK – Klaudia Markowska oraz Angelika Radosz, które 12. 12. 2014r. uczestniczyły w V międzyszkolnym konkursie na aranżację stołu bożonarodzeniowego, reprezentując naszą szkołę. Jego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie. Dziewczęta były bezkonkurencyjne, zdobywając I miejsce okazały się być najlepsze spośród wszystkich szkół, biorących udział w konkursie. Gratulujemy sukcesu, wypracowanego przy pomocy Pani Marzeny Bociek.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 32
 

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

 

Od kilku lat młodzież naszej szkoły

odbywa trzymiesięczne

praktyki w Niemczech.

Praktyki te są organizowane przez

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczych w Poznaniu.

W tym roku uczniowie wzięli

udział w projekcie:

"Nowe umiejętności -

większe szanse

na europejskim rynku rolnym

- staż zawodowy w niemieckich

gospodarstwach rolnych"

Projekt został dofinansowany

ze środków EPS - Program

Operacyjny Kapitał Ludzki

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?