tlo22n.jpg

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


0123
Studniówka – czyli bal przedmaturalny, którego się nie zapomina PDF Drukuj Email

studniowkaW sobotę, 7 lutego bieżącego roku w Małachowie Złych Miejsc, uczniowie bawili się na balu przedmaturalnym. Studniówka odbyła się w „Liliowym Stawie”, który zachwycił swoim urokliwym klimatem zebranych gości. Zgodnie z tradycją rozpoczęła się od poloneza, co podkreśliło jej uroczysty charakter. Nie zabrakło także podziękowań dla wychowawców za ich wsparcie, które oferowali młodzieży w trakcie całego cyklu kształcenia. Uczniowie klas maturalnych wraz z osobami towarzyszącymi królowali na parkiecie, bawiąc się w rytm muzyki. Ich myśli z całą pewnością nie krążyły wokół zbliżających się egzaminów. To jest właśnie magia studniówkowej, niezapomnianej zabawy – w końcu do matury jeszcze (aż) 100 dni!

Studniówka ZSP nr 1 w Gnieźnie [FOTO]

 
Oddawanie krwi ma sens! PDF Drukuj Email

krew2015Każdego roku mężczyzna może oddać 2700 ml krwi, natomiast kobieta – 1800 ml. Mimo tego wciąż jest jej za mało, by wystarczyła dla tych osób, które potrzebują pomocy. Dlatego tym bardziej cieszy nas zaangażowanie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka, którzy chętnie przystępują do akcji polegającej na niesieniu bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. 57 wychowanków naszej szkoły wyraziło chęć uczestniczenia w tymże wydarzeniu, mającym na celu pozyskiwanie krwi na rzecz osób potrzebujących. Ostatecznie 42 uczniów przeszło pomyślnie niezbędną weryfikację, z czego 35 oddało krew - a 7 podjęło decyzję o byciu dawcami szpiku. Łącznie uzyskano 15, 500 ml krwi! Natomiast 17 uczniów zgłosiło chęć otrzymania Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi, czyli Krew Karty. Dziękujemy Wam za zaangażowanie w tę wyjątkową akcję. Wszyscy bowiem wiemy, że oddawanie krwi ma sens!

 
„Inny świat” – czyli świat obozowych łagrów PDF Drukuj Email

teatr26 stycznia 2015r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie uczniowie obejrzeli inscenizację teatralną inspirowaną: „Innym światem”. Młodzież klas IV miała więc okazję do powtórzenia sobie ważnych faktów składających się na literackie dzieło Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. W przedstawionych wydarzeniach narrator jest jednocześnie współuczestnikiem zdarzeń, ich świadkiem oraz osobą relacjonującą swoje przeżycia. Spektakl przeniósł uczniów do „innego świata”, świata łagrów – rządzącego się własnymi prawami, w którym panował odrębny system wartości. W warunkach obozowej rzeczywistości ujawniała się prawda o człowieku, który potrafił także podjąć walkę o zachowanie człowieczeństwa.

 
Jazda na łyżwach sportem korzystnie wpływającym na zdrowie PDF Drukuj Email

lodowiskoUczniowie naszej szkoły, w ramach uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego, uczestniczą w zajęciach na lodowisku. Jazda na łyżwach aangażowuje wszystkie partie mięśni, ponieważ w trakcie uprawiania tego sportu pracuje właściwie całe ciało. Godzina spędzona aktywnie na lodowisku pozwala spalić aż od 300 do 800 kalorii. Pamiętajmy, że każdy sport zwiększa poziom endorfin, dzięki czemu odczuwamy radość – co wydaje się być szczególnie istotne w okresie zimowym, w którym tak rzadko docierają do nas promienie słońca. Lekcje wychowania fizycznego na otwartym lodowisku stwarzają naszym uczniom możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ucząc się jazdy na łyżwach lub doskonaląc ją. Mimo iż dla niektórych jest to pierwszy kontakt z tym sportem – radzą sobie doskonale, poprawiając jednocześnie swoją kondycję i wytrzymałość. Należy podkreślić, że młodzież naszej szkoły wykorzystując formę marszobiegu dociera ze Skiereszewa do celu, którym jest lodowisko, przygotowując tym samym swój organizm do większej aktywności.

http://esanok.pl/kamery_sanok/lodowisko-w-gnieznie.html

 
Krew karty ponownie rozdane PDF Drukuj Email

krew15Nasza szkoła, corocznie od 2012 r., bierze udział w projekcie „Błękitna Krew”. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi, aby oddali bezcenny płyn. Będąc dawcą krwi minimum dwa razy, uczniowie otrzymują ważny dokument, tzw. „krew kartę”. W dniu 22.01.2015 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym uroczyste wręczenie kart identyfikujących grupę krwi. Z rąk pani Beaty Tarczyńskiej – starosty gnieźnieńskiego, takie karty otrzymało 12 uczniów naszej szkoły. Towarzyszyła im opiekunka Szkolnego Koła PCK, p. Emilia Górska.

krew15a

Dzień później, w dniu  23 stycznia, odbył się po raz pierwszy w ramach projektu wykład dotyczący honorowych dawców szpiku. Zajęcia prowadzili poznańscy wolontariusze z „drużyny szpiku”, a wysłuchali ich uczniowie z klas trzecich. Można było dowiedzieć się m. in. o tym, że dawcą może być każdy zdrowy człowiek w przedziale wiekowym 18-50 lat, że musi wystąpić zgodność antygenów HLA w Bankach Dawców Szpiku. Im więcej osób jest w nich zarejestrowanych, tym większa szansa na znalezienie odpowiedniej próbki, a tym samym na uratowanie osoby chorej.

 
„Żyj zdrowo…” PDF Drukuj Email

zyjzdr

Etap powiatowy XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia już za nami. W piątek 09.01.2015 r. w Internacie dawnego „Medyka” odbyła się rywalizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotycząca m. in. tematyki zdrowia, pierwszej pomocy, higieny psychicznej, profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV, chorób związanych z żywieniem i odżywianiem, aktywności fizycznej oraz zapobiegania urazom i wypadkom. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu – Sylwia Kubiak, która w tych zmaganiach zajęła III miejsce. Wspierały ją opiekunki Szkolnego Koła PCK, p. Karolina Szafrańska i p. E. Górska. Uczennicy gratulujemy wiedzy i umiejętności.

 
Zagraniczny staż zawodowy PDF Drukuj Email

stzagr

Dnia 16 grudnia 2014 roku odbyło się - w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – spotkanie podsumowujące zagraniczny staż zawodowy, który został zrealizowany w Niemczech na terenie landu Dolna Saksonia. W projekcie wzięło udział dwóch uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie – Tomasz Kuliński i Krzysztof Król. Beneficjentem projektu był Zespół szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu k/Koła, który przygotował i zrealizował projekt. Źródłem dofinansowania projektu były środki Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących się zawodowo” – projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-38194. Stażyści odbyli 3-miesięczny staż zawodowy indywidualnie w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Podczas stażu zawodowego każdy z uczestników miał zapewnione: zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz kieszonkowe w wysokości 250 euro miesięcznie.

prakt

Poza tym stażyści byli ubezpieczeni od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania stażu zawodowego. Podczas uroczystego podsumowania uczestnicy stażu otrzymali certyfikaty - wystawione przez organizacje przyjmującą Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu -potwierdzające odbycie stażu oraz uzyskanie określonych umiejętności. Stażystom wręczono również dokumenty Europass – Mobilność.

klue

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 33
 

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

 

Od kilku lat młodzież naszej szkoły

odbywa trzymiesięczne

praktyki w Niemczech.

Praktyki te są organizowane przez

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczych w Poznaniu.

W tym roku uczniowie wzięli

udział w projekcie:

"Nowe umiejętności -

większe szanse

na europejskim rynku rolnym

- staż zawodowy w niemieckich

gospodarstwach rolnych"

Projekt został dofinansowany

ze środków EPS - Program

Operacyjny Kapitał Ludzki

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?