tlo22n.jpg

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Agrobiznesu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014"


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 1 w Gnieźnie,

jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowany w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2014

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2014"

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

 

ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA


W ZAWODZIE


FLORYSTA

   

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.


 

4-LETNIE TECHNIKUM

W ZAWODZIE

TECHNIK

INŻYNIERII ŚRODOWISKA

I MELIORACJI

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.


012345
PDF Drukuj Email

 

K O M U N I K A T

 

Zapraszamy rodziców na indywidualne konsultacje

z nauczycielami w dniu 28 października 2014 r. (wtorek)

w godzinach od 16.00 do 18.00

________________________________________________

 
Dążenie do minimalizacji zagrożeń wśród młodzieży – przewodnim tematem spotkania z Panią Aldoną Nowak PDF Drukuj Email

policja24 września 2014r. w auli budynku na ul. Sobieskiego 20 odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. Pani dyrektor Iwona Ratajczak powitała wszystkich bardzo serdecznie, zachęcając rodziców do zaangażowania się w życie społeczności szkolnej. Podczas spotkania odbyła się także prelekcja, którą wygłosiła asp.sztab. Aldona Nowak – pracująca w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej w Gnieźnie. Jej głównym celem było inicjowanie przez szkołę działań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich. Zaproszony gość wymienił określone zachowania młodzieży, na które rodzice powinni szczególnie zwrócić uwagę. Pani Aldona Nowak podkreśliła, że nasza szkoła aktywnie współpracuje z policją w zakresie promowania wśród młodzieży bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań. Następnie rodzice udali się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcą klasy.

 
Bogactwo natury utrwalone przez obiektyw aparatu – ideą konkursu fotograficznego PDF Drukuj Email

kfZarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłosił konkurs fotograficzny: „Przyroda budzi się do życia.” Jego celem było przede wszystkim odkrywanie wrażliwości na otaczającą przyrodę i inspirowanie młodzieży do kreatywności w trakcie odkrywania miejsc pełnych walorów przyrodniczych. Każdy uczestnik mógł zgłosić trzy zdjęcia, na których powinny być utrwalone atrakcje krajobrazu lub urokliwe przyrodniczo miejsca. Komisja oceniła prace zwracając uwagę na kryterium: merytoryczne (czyli zgodność z celami konkursu), artystyczne (pomysłowość, innowacyjność) oraz poziom estetyczny. W konkursie fotograficznym: „Przyroda budzi się do życia” wzięło udział łącznie 35 osób. Zdobywczynią I miejsca została Bogna Grzybowska, uczennica III klasy technikum architektury krajobrazu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpiło 23 września – od tego dnia można oglądać wystawę prac w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz w Centrum Kultury: „Scena To Dziwna.” Magdalena Maćkowiak, uczennica IV klasy technikum architektury krajobrazu otrzymała wyróżnienie za bogactwo piękna natury, które ukazała za pomocą obiektywu aparatu. Serdecznie gratulujemy! Przypominamy, że dziewczęta należą do „Kółka Fotograficznego”, prowadzonego w naszej szkole przez Panią Karolinę Szafrańską.

 
Konkurs: „Młody Mechanik na Medal” wyłonił zwycięzcę – został nim Przemysław Chudzyński, uczeń naszej szkoły! PDF Drukuj Email

mlodymechanikPodczas targów AGRO SHOW 2014 rozstrzygnięta została druga edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal”, zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którego głównym celem jest propagowania profesjonalnych usług serwisowych i podkreślenie ich znaczenia w działalnościach gospodarczych firm z branży rolniczej. Konkurs przebiegał w II etapach. W I części, przeprowadzonej między marcem a majem bieżącego roku, zadaniem wszystkich uczestników było rozwiązanie 3 testów z wiedzy technicznej. Ten etap wyłonił 10 młodych mechaników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znaleźli się: Jakub Białas (IVTMR) oraz Przemysław Chudzyński (IIITMR). W rozgrywce finałowej, która odbyła się 19 września 2014r. na terenie targów AGRO SHOW, uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną oraz z umiejętnościami praktycznymi. Zwycięzcą w kategorii: „Młody Mechanik na Medal” został ostatecznie Przemysław Chudzyński, zyskując – oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika – stypendium w kwocie 2500 zł. Uczeń klasy IIITMR wrócił także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 3000 zł. Przypominamy, że I edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal” w 2013r. również zakończyła się sukcesem dla uczniów naszej szkoły. Zwycięzcy tegorocznego konkursu gratulujemy rozległej wiedzy specjalistycznej. Natomiast wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych, w szczególności Panu Dariuszowi Pietroczukowi -  zaangażowania w przygotowanie uczniów do udziału w tak prestiżowym konkursie.

 
AGRO SHOW Bednary 2014 – największe targi plenerowe w Europie PDF Drukuj Email

bednaryAGRO SHOW to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolniczej. 19 września Bednary zwiedzali także uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczyli w XVI Międzynarodowej Wystawie Rolniczej 2014r. W tym roku tradycyjnie nie zabrakło wystawców maszyn rolniczych oraz producentów nawozów, nasion oraz środków ochrony roślin. Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych kolejny raz zaprezentowała – na specjalnie przygotowanych poletkach pokazowych – maszyny z grupy asortymentowej. Stwarza to wyjątkową okazję do porównania rozwiązań technicznych i ich wpływu na jakość pracy poszczególnych maszyn. Wystawa objęła blisko 120 hektarów, na której swoje miejsce odnalazło około 800 wystawców.  Bednary odwiedzili uczniowie technikum rolniczego i mechanizacji rolnictwa, uczący się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka.

 

 
Koncert chóru „Vivat Musica” – wyjątkowym wydarzeniem artystycznym PDF Drukuj Email

vivatUczennice klasy IITAK wraz z opiekunem, Panią Sylwią Centka – Śnitko, miały okazję wysłuchać  koncertu chóru „Vivat Musica”, który przyjechał z miasta Riwne na Ukrainie. Został on utworzony w 2000r. z inicjatywy Pani Natalii Pawluczuk – dyrygenta i kierownika artystycznego grupy. Chór bierze udział w różnych konkursach i festiwalach, w trakcie których może zaprezentować swoje wokalne zdolności. Koncert zorganizowany został w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Chór „Vivat Musica” zaprezentował zróżnicowany repertuar: religijny oraz klasyczny. Nie zabrakło także utworów współczesnych, które zostały w całości przearanżowane przez goszczącą w Gnieźnie grupę. Koncert odbył się w ramach festiwalu „Trillme Festiwal” – czyli Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziewczęcych. Był on z całą pewnością wyjątkowym wydarzeniem artystycznym, umożliwiającym obcowanie z muzyką chóralną.

 
Ćwiczenia zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną i pogotowie medyczne, czyli kilka słów o akcji: „Wypadek masowy 2014r" PDF Drukuj Email

12wrzW piątek, 12 września bieżącego roku, uczniowie klas: ITAK i ITG, mieli okazję zobaczyć symulację zderzenia pociągu z autobusem i samochodem osobowym. Ćwiczenia miały charakter edukacyjny i zostały zorganizowane przez Straż Pożarną oraz Pogotowie Ratunkowe. Ich celem było sprawdzenie skuteczności współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami i doskonalenie działań logistycznych na terenie prowadzonych działań. W symulacji uczestniczyli także studenci II roku PSZW w Gnieźnie, odgrywając rolę poszkodowanych. Służby ratownicze wykonały tzw. segregację medyczną, rozpoznając osoby, które wymagają natychmiastowej pomocy. W przypadku wypadku obowiązuje „zasada złotej godziny”, zgodnie z którą od momentu wystąpienia zdarzenia do czasu przewiezienia poszkodowanych do szpitala nie może upłynąć łącznie 60 minut. Czasami niezbędne okazuje się być przetransportowanie pacjenta do szpitala specjalistycznego – wówczas należy wezwać śmigłowiec medyczny. Ćwiczenia pokazały umiejętności służb ratowniczych, które współpracują w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych. Oprócz uczniów naszej szkoły pozorowany wypadek masowy zobaczyli także nauczyciele: Pan Krzysztof Karczewski i Pani Barbara Kupidura.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 28
 

 

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

____________________________

 

PRAKTYKI W NIEMCZECH

 

Od kilku lat młodzież naszej szkoły

odbywa trzymiesięczne praktyki

w Niemczech.

Praktyki te są organizowane przez

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczych w Poznaniu.

W tym roku uczniowie wzięli

udział w projekcie:

"Nowe umiejętności -

większe szanse

na europejskim rynku rolnym

- staż zawodowy w niemieckich

gospodarstwach rolnych"

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?